S čím vám môžeme pomôcť

Dotácie

Základný účel podpory je uvedený v Koncepcii rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie, ktorú na návrh podpredsedu vlády pre investície schválila vláda SR 3. júla 2013. Cieľom koncepcie je podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie najmä na pokrytie vlastnej spotreby domácností.


Spôsob podpory zo štrukturálnych fondov pre malých výrobcov energie je súčasťou návrhu Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020. Podpísaná Partnerská dohoda umožní Slovensku čerpať z eurofondov až 15,3 miliardy eur, z toho 100 miliónov pôjde na malé zdroje energie domácností.

 

Jednou z podmienok čerpania predkladanej dotácie alebo podpory z EF je namontovanie zariadenia montážnou firmou s potrebnou akreditáciou a zariadenie musí spĺňať dané technické podmienky. Financie sa budú vyplácať formou refundácie, tzn. najprv musí prebehnúť inštalácia /zákazník uhradí celú čiastku/ a následne bude možné požiadať o refundáciu týchto nákladov.

 

Ako náhle budú spresnené podmienky ohľadne dotácií, budeme Vás informovať.