S čím vám môžeme pomôcť

Energia z biomasy

Biomasa patrí k obnoviteľným zdrojom energie. Má široké využitie a do značnej miery môže nahradiť fosílne palivá. Biomasa vzniká vďaka slnečnej energii a z energetického pohľadu slúži ako jej akumulátor. Výhodou biomasy je, že sa ňou dá pomerne jednoducho a dlhodobo energiu skladovať.

Z alternatívnych zdrojov má biomasa v podmienkach Slovenskej republiky obrovský potenciál, pretože zdroje biomasy vhodnej na energetické využitie sú rozmiestnené relatívne rovnomerne po celom území Slovenska.

Výhody spaľovania biomasy

 • je ľahko dostupným (miestnym) zdrojom a pri zachovaní princípu obnoviteľnosti je zaručená „bezpečnosť“ a kontinuálnosť dodávok
 • vysoká prevádzková bezpečnosť
 • vysoká účinnosť spaľovania
 • prijateľná cena, je nižšia ako cena energie zo zemného plynu, uhlia
 • nízky obsah popolovín a emisií
 • z hľadiska produkcie skleníkových plynov sa považuje za neutrálne palivo
 • zvyšuje nezávislosť na dovoze primárnych zdrojov energie
 • prispieva k ochrane životného prostredia a poľnohospodárskej pôdy

Kotlové sústavy  

Kotlová sústava
Biomass Boiler DUAL and CMT/F

Oceľové kotly so žiaruvzdornou povrchovou vrstvou s vysokým obsahom oxidu hlinitého/keramiky. Pevný spaľovací rošt pre spaľovanie tuhej biomasy s nižším obsahom vlhkosti (až do 60 %, stanovené na sušinu).

Modely kotlov DUAL a CMT / F sú vhodné pre výrobu:

 • Horúcej vody
 • Vysoko horúcej vody
 • Pary

Výkon od 90 do 5800 kW

Kotlová sústava
Biomass Boiler EOS

Oceľové kotly so žiaruvzdornou povrchovou vrstvou s vysokým obsahom oxidu hlinitého/keramiky. Hybridný spaľovací rošt s dvoma oblasťami: prvá časť pevná a druhá časť pohyblivá pre flexibilné spaľovanie, ktoré sa prispôsobuje rôznym druhom paliva. Kotly určené pre spaľovanie tuhej biomasy s obsahom vlhkosti až do 75 %, stanovené na sušinu  a zvlášť vhodné pre poľnohospodársku biomasu s nízkou vlhkosťou, ale s vysokou úrovňou popola.

Modely kotlov EOS sú vhodné pre výrobu:

 • Horúcej vody
 • Vysoko horúcej vody
 • Pary

Výkon od 90 do 5800 kW

 

Kotlová sústava
Biomass Boiler BIOTEC

Oceľové kotly so žiaruvzdornou povrchovou vrstvou s vysokým obsahom oxidu hlinitého/keramiky. Pohyblivý, žiaruvzdorný oceľový spaľovací rošt pre spaľovanie tuhej biomasy so stredne vysokým obsahom vlhkosti (až do 80%, stanovené na sušinu).

Veľkoprierezová spaľovacia komora s niekoľkými dymovodmi pre optimálne zachytenie prachu v spalinách.

Modely kotlov BIOTEC sú vhodné pre výrobu:

 • Horúcej vody
 • Vysoko horúcej vody
 • Pary

Výkon od 348 do 5800 kW 

 

Kotlová sústava 
EkoLINE 20

 

Menovitý tepelný výkon: 20 [ kW ]

Kapacita nádrže: 30 [ kg ]

Rozsah prevádzkovej teploty: 40 až 95 [ C ]

Pracovný tlak: 2 [ bar ]

Pripojenie vody: 1 [ col ]

Pripojenie komína: 110 [ m ]

Napájacie napätie: AC220 [ V ]

 

Kotlová sústava
EkoLINE 35

 

Menovitý tepelný výkon: 35 [ kW ]

Kapacita nádrže: 45 [ kg ]

Rozsah prevádzkovej teploty: 40 až 95 [ C ]

Pracovný tlak: 2 [ bar ]

Pripojenie vody: 1 [ col ]

Pripojenie komína: 110 [ m ]

Napájacie napätie: AC220 [ V ]

Kotlová sústava
EkoLINE 50

 

Menovitý tepelný výkon: 50 [ kW ]

Kapacita nádrže: 70 [ kg ]

Rozsah prevádzkovej teploty: 40 až 95 [ C ]

Pracovný tlak: 2 [ bar ]

Pripojenie vody: 5/4 [ col ]

Pripojenie komína: 110 [ m ]

Napájacie napätie: AC220 [ V ]

 ​Vysoká prevádzková bezpečnosť

je ľahko dostupným (miestnym) zdrojom a pri zachovaní princípu obnoviteľnosti je zaručená „bezpečnosť“ a kontinuálnosť dodávok

 Vysoká účinnosť spaľovania

nízky obsah popolovín a emisií, z hľadiska produkcie skleníkových plynov sa považuje za neutrálne palivo, zvyšuje nezávislosť na dovoze primárnych zdrojov energie, prispieva k ochrane životného prostredia a poľnohospodárskej pôdy

 Prijateľná cena

je nižšia ako cena energie zo zemného plynu, uhlia

 

Postup pri realizácií projektov

Na rozdiel od fosílnych palív - uhlia, ropy a zemného plynu - je spaľovanie čerstvej (nefosílnej) biomasy z hľadiska emisií oxidu uhličitého (hlavného skleníkového plynu) v meniacej sa klíme takmer neutrálne. Množstvo uhlíka vo forme oxidu uhličitého, ktorý vzniká spaľovaním nefosílnej biomasy.

Na rozdiel od fosílnych palív - uhlia, ropy a zemného plynu - je spaľovanie čerstvej (nefosílnej) biomasy z hľadiska emisií oxidu uhličitého (hlavného skleníkového plynu) v meniacej sa klíme takmer neutrálne. Množstvo uhlíka vo forme oxidu uhličitého, ktorý vzniká spaľovaním nefosílnej biomasy.

Na rozdiel od fosílnych palív - uhlia, ropy a zemného plynu - je spaľovanie čerstvej (nefosílnej) biomasy z hľadiska emisií oxidu uhličitého (hlavného skleníkového plynu) v meniacej sa klíme takmer neutrálne. Množstvo uhlíka vo forme oxidu uhličitého, ktorý vzniká spaľovaním nefosílnej biomasy.

Na rozdiel od fosílnych palív - uhlia, ropy a zemného plynu - je spaľovanie čerstvej (nefosílnej) biomasy z hľadiska emisií oxidu uhličitého (hlavného skleníkového plynu) v meniacej sa klíme takmer neutrálne. Množstvo uhlíka vo forme oxidu uhličitého, ktorý vzniká spaľovaním nefosílnej biomasy.