S čím vám môžeme pomôcť

Fotovoltaika

Solárna elektrina sa nazýva fotovoltaická. Jedná sa o sériu panelov, ktoré obsahujú početné polovodičové kremíkové články, ktoré menia slnečné žiarenie na elektrickú energiu. Jedná sa o efektívny a 100 % čistý spôsob premeny slnečného žiarenia na elektrinu.

Solárny fotovoltaický panel sa skladá z množstva solárnych článkov obsahujúcich fotovoltaický materiál, ktorý mení slnečné žiarenie priamo na elektrický prúd, a ktorý je následne zmenený v striedači na striedavý prúd. Tento prúd môže byť použitý na spustenie ľubovoľného elektrického zariadenia v dome. Ak fotovoltaická inštalácia vyrába viac elektriny ako môže domácnosť použiť, prebytok energie sa môže odvádzať do verejnej siete a elektrickú energiu predávať.

Strešné a fasádne fotovoltaické inštalácie

 

 

Väčšie strešné a fasádne fotovoltaické inštalácie na komerčných budovách, výrobných halách, poľnohospodárskych budovách atď. Riešenie na kľúč a pomoc vo všetkých fázach projektu.

 

Fotovoltaické elektrárne

 

Veľké fotovoltaické elektrárne bez ohľadu na výkon, veľkosť a umiestnenie. Kompletný návrh, inštalácia, monitorovanie a údržba. Riešenie na kľúč a pomoc vo všetkých fázach projektu.

 ​Dlhá životnosť zariadení, takmer 30 rokov

používa sa prakticky nevyčerpateľný zdroj energie, pri prevádzke nevznikajú žiadne emisie alebo iné škodlivé látky, prevádzka je úplne bezhlučná, bez pohyblivých dielov 

Nízke prevádzkové náklady

bezpečná a dlhodobá investícia, zníženie účtov za energie, prevádzka zariadenia prakticky nevyžaduje obsluhu, ľahká elektronická regulácia

 ​Jednoduchá inštalácia

zariadenia majú vysokú prevádzkovú spoľahlivosť, možnosť takmer absolútnej energetickej nezávislosti

 

Postup pri realizácií projektov

Na rozdiel od fosílnych palív - uhlia, ropy a zemného plynu - je spaľovanie čerstvej (nefosílnej) biomasy z hľadiska emisií oxidu uhličitého (hlavného skleníkového plynu) v meniacej sa klíme takmer neutrálne. Množstvo uhlíka vo forme oxidu uhličitého, ktorý vzniká spaľovaním nefosílnej biomasy.

Na rozdiel od fosílnych palív - uhlia, ropy a zemného plynu - je spaľovanie čerstvej (nefosílnej) biomasy z hľadiska emisií oxidu uhličitého (hlavného skleníkového plynu) v meniacej sa klíme takmer neutrálne. Množstvo uhlíka vo forme oxidu uhličitého, ktorý vzniká spaľovaním nefosílnej biomasy.

Na rozdiel od fosílnych palív - uhlia, ropy a zemného plynu - je spaľovanie čerstvej (nefosílnej) biomasy z hľadiska emisií oxidu uhličitého (hlavného skleníkového plynu) v meniacej sa klíme takmer neutrálne. Množstvo uhlíka vo forme oxidu uhličitého, ktorý vzniká spaľovaním nefosílnej biomasy.

Na rozdiel od fosílnych palív - uhlia, ropy a zemného plynu - je spaľovanie čerstvej (nefosílnej) biomasy z hľadiska emisií oxidu uhličitého (hlavného skleníkového plynu) v meniacej sa klíme takmer neutrálne. Množstvo uhlíka vo forme oxidu uhličitého, ktorý vzniká spaľovaním nefosílnej biomasy.