S čím vám môžeme pomôcť

Solárny ohrev vody

Slnko predstavuje takmer nevyčerpateľný zdroj, ktorý nám zadarmo ponúka obrovské množstvo energie. Za menej ako pol hodiny jej vyžiari Slnko na Zem toľko, koľko spotrebuje ľudstvo za jeden rok. Z celkového množstva slnečného žiarenia, ktoré na Zem dopadá, sa približne štvrtina odrazí späť do kozmického priestoru, časť je pohltená atmosférou a zostatok sa premení na povrchové teplo na povrchu Zeme. Túto energiu dnes vieme premeniť priamo na energiu elektrickú alebo tepelnú.

V zásade existujú dva spôsoby ako využiť energiu zo slnka: tepelnú energiu pre ohrev vody a vykurovanie a fotovoltaickú pre výrobu elektrickej energie. Ďalšou možnosťou je kombinácia oboch technológií, čo vedie k úplnému sebestačnému riešeniu.

Solárny ohrev vody a kúrenie v domácnostiach 

Inštalácia sa skladá z radu kolektorov na streche. Tieto kolektory sú schopné absorbovať žiarenie zo slnka a premeniť ho na teplo, horúcu vodu alebo oboje.

Tieto riešenia vám môžu poskytnúť horúcu vodu, vykurovanie miestností alebo oboje v jednom riešení. Ako pracujú je naozaj veľmi jednoduché. V podstate solárne riešenie tepelnej energie sa skladá z jedného alebo viacerých kolektorov na streche alebo stene budovy. Tieto kolektory obsahujú množstvo rúr, v ktorých sa ohrieva voda a tá je potom transportovaná do akumulačnej nádrže alebo priamo do ústredného kúrenia. Jednoduché, efektívne a zadarmo

 ​Výhoda solárnych panelov 1

Tieto riešenia dokážu vyrobiť až 50% potreby vykurovania

 Výhoda solárnych panelov 2

dokážu pokryť až 70% potreby horúcej vody v domácnostiach

 Výhoda solárnych panelov 3

Na rozdiel od fosílnych palív - uhlia, ropy a zemného plynu - je spaľovanie čerstvej (nefosílnej) biomasy z hľadiska emisií oxidu uhličitého (hlavného skleníkového plynu) v meniacej sa klíme takmer neutrálne. Množstvo uhlíka vo forme oxidu uhličitého, ktorý vzniká spaľovaním nefosílnej biomasy.

 

Postup pri realizácií projektov

Na rozdiel od fosílnych palív - uhlia, ropy a zemného plynu - je spaľovanie čerstvej (nefosílnej) biomasy z hľadiska emisií oxidu uhličitého (hlavného skleníkového plynu) v meniacej sa klíme takmer neutrálne. Množstvo uhlíka vo forme oxidu uhličitého, ktorý vzniká spaľovaním nefosílnej biomasy.

Na rozdiel od fosílnych palív - uhlia, ropy a zemného plynu - je spaľovanie čerstvej (nefosílnej) biomasy z hľadiska emisií oxidu uhličitého (hlavného skleníkového plynu) v meniacej sa klíme takmer neutrálne. Množstvo uhlíka vo forme oxidu uhličitého, ktorý vzniká spaľovaním nefosílnej biomasy.

Na rozdiel od fosílnych palív - uhlia, ropy a zemného plynu - je spaľovanie čerstvej (nefosílnej) biomasy z hľadiska emisií oxidu uhličitého (hlavného skleníkového plynu) v meniacej sa klíme takmer neutrálne. Množstvo uhlíka vo forme oxidu uhličitého, ktorý vzniká spaľovaním nefosílnej biomasy.

Na rozdiel od fosílnych palív - uhlia, ropy a zemného plynu - je spaľovanie čerstvej (nefosílnej) biomasy z hľadiska emisií oxidu uhličitého (hlavného skleníkového plynu) v meniacej sa klíme takmer neutrálne. Množstvo uhlíka vo forme oxidu uhličitého, ktorý vzniká spaľovaním nefosílnej biomasy.